A. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s používáním internetového obchodu Evellin na adrese https://evellin.cz.

VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi společností Evellin, jakožto prodávajícím, a zákazníkem, jakožto kupujícím, kterou spolu zákazník a společnost Evellin uzavírají při prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu Evellin na internetové adrese https://evellin.cz. Kupní smlouva je uzavírána výhradně v českém jazyce.

Prodávající a provozovatel internetové prodejny Evellin

Prodávajícím a provozovatelem internetové prodejny Evellin na internetové adrese https://evellin.cz (dále jako „internetová prodejna Evellin“) je společnost Evellin, a.s. (dále jako „prodávající“).

Obchodní firma: Evelína Bláhová
Sídlo: tř. Tomáše Bati 1285, 760 01 Zlín
IČO: 68760094
Zapsaná v živnostenském rejstříku.

Kontaktní údaje

Poštovní adresa pro doručování: tř. Tomáše Bati 1285, 760 01 Zlín

Adresa v případě vracení zboží odebraného osobně v jednom ze salonu:

 • Hotel Lázně Kostelec • Lázně 493 • Zlín – Kostelec
 • Salon Style Ostrava • Vítkovická 3079/12 • Moravská Ostrava a Přívoz
 • BM Studio Brno • Pekařská 430/54 • Brno
 • Studio Botič • Otakarova 222/11 • Praha 4-Nusle
 • tř. 8. května 16 • Olomouc
 • Michaela Lysová • Štramberská 214, 742 21 Kopřivnice • 737 042 939
 • Jarmila Slepánková • Týnecká 390, 783 73 Olomouc – Grygov • 777 031 415
 • Romana Hájková BBcos Salon • nám. 3. května 1790, 765 02 Otrokovice • 775 561 706
 • Art of make-up, Veronika Pawlasová, Makarenkova 6, 736 01 Havířov město • 777 163 866
 • Kosmetické a masérské služby Lenka Burkušová, Kovářská 1294, 698 01 Veselí nad Moravou • 605 822 824
 • Ateliér Botič,spol. s r.o. • Na Šafránce 19 • 101 00 Praha 10

E-mail: lenka@evellin.cz
Telefon: +420 777 345 568

Zákazník

Zákazníkem je uživatel internetové prodejny Evellin, který je spotřebitelem nebo obchodníkem. Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jako „spotřebitel“).

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny Evellin jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 2. Je-li zákazníkem spotřebitel, kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu.
 3. Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo ze zákonných důvodů.
 4. Je-li zákazníkem podnikatel, je jím odeslaná objednávka zboží návrhem na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího zákazníkovi podnikateli.
 5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 6. V případě zákazníka spotřebitele je místem dodání zboží adresa uvedená zákazníkem ve formuláři objednávky.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka převzetím zboží a zaplacením kupní ceny.
 8. Přijetí a odeslání objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem.
 9. Ceny a Slevy – Všechny ceny v internetové prodejně Evellin jsou konečné včetně DPH. Veškeré ceny včetně akčních cen a nabídek platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Prodávající zabezpečí aktuálnost uveřejněné nabídky bez zbytečného odkladu. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat, pokud není uvedeno jinak.
 10. Storno objednávky – Objednávku může zákazník stornovat e-mailem či telefonicky, a to do 24 hodin od vytvoření objednávky. Podmínkou stornování objednávky je uvedení čísla objednávky a kontaktního údaje. Storno objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním emailem na emailovou adresu uvedenou zákazníkem v registračním formuláři nebo formuláři objednávky.
 11. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy do 24 (dvaceti čtyř) hodin od doručení objednávky zákazníka spotřebitele/potvrzení objednávky zákazníka podnikatele, a to v případě, že:
  1. objednávané zboží není skladem, již se nevyrábí či je jinak nedostupné,
  2. u objednávaného zboží, které není u dodavatele skladem, se výrazným způsobem zvýšila cena ze strany výrobce,
  3. objednávané zboží – stejný typ, model – je dlouhodobě reklamován z důvodu výskytu vad.
   U všech výše uvedených případů bude prodávající kontaktovat zákazníka s alternativní nabídkou obdobného zboží.
 12. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, zcela závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které používá zákazník.

C. Dodací podmínky

Zboží lze převzít osobně:

 • Hotel Lázně Kostelec • Lázně 493 • Zlín – Kostelec
 • Salon Style Ostrava • Vítkovická 3079/12 • Moravská Ostrava a Přívoz
 • BM Studio Brno • Pekařská 430/54 • Brno
 • Studio Botič • Otakarova 222/11 • Praha 4-Nusle
 • tř. 8. května 16 • Olomouc
 • Michaela Lysová • Štramberská 214, 742 21 Kopřivnice • 737 042 939
 • Jarmila Slepánková • Týnecká 390, 783 73 Olomouc – Grygov • 777 031 415
 • Romana Hájková BBcos Salon • nám. 3. května 1790, 765 02 Otrokovice • 775 561 706
 • Art of make-up, Veronika Pawlasová, Makarenkova 6, 736 01 Havířov město • 777 163 866
 • Kosmetické a masérské služby Lenka Burkušová, Kovářská 1294, 698 01 Veselí nad Moravou • 605 822 824
 • Ateliér Botič,spol. s r.o. • Na Šafránce 19 • 101 00 Praha 10

Osobní odběr může být dočasně přerušený.

Dopravce

 • Česká pošta, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 129,- Kč
 • Zásilkovna, se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9 99,- Kč

Dopravce bude zákazníka kontaktovat prostřednictvím e-mailu, příp. SMS ohledně termínu doručení. Po neúspěšném doručení bude zásilka vrácena prodávajícímu.

Zákazník bere na vědomí, že:

 1. Objednané zboží zasíláme prostřednictvím služby logistického partnera, který realizuje doručení zboží.
 2. Objednané zboží je expedováno do 2 pracovních dnů od přijetí platby v případě platby převodem a kartou přes internet, pokud je zboží skladem.
 3. Vždy informujeme zákazníka na jeho e-mailovou adresu o odeslání zboží. Pokud objednané zboží není skladem, kontaktujeme zákazníka e-mailem a navrhneme další postup např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty. Zákazník má v tomto případě rovněž možnost od smlouvy odstoupit.
  Mimořádně mohou být dodací lhůty prodlouženy, o čemž jsou zákazníci informováni při zadávání objednávky.
 4. Přeprava, způsob doručení, způsob oznámení o doručení zásilky, termín a místo převzetí zásilky probíhá v souladu s obchodními podmínkami dopravce.
 5. Daňový doklad je součástí zásilky a slouží jako záruční list.
 6. V případě, že si zákazník zboží na jím uvedené doručovací adrese nevyzvedne a zboží se vrátí zpět prodávajícímu, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. V takovém případě je prodávající oprávněn částku představující náklady vynaložené zákazníkem na doručení zboží jednostranně započíst na náhradu škody, která prodávajícímu vznikla porušením povinnosti zákazníka převzít zboží (tímto ujednáním není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody vzniklé prodávajícímu nad rámec částky nákladů na doručení zboží). Se souhlasem zákazníka doručí prodávající zákazníkovi zboží opětovně, avšak na náklady zákazníka a až po obdržení úhrady těchto nákladů. To platí i pro případy, kdy první pokus o doručení nebyl zákazníkem hrazen (bonus doručení zdarma apod.).

Způsob úhrady

 • Bankovním převodem – kupní cenu uhradí zákazník předem bankovním převodem na účet prodávajícího: 2335500353/0600. Po odeslání objednávky se zobrazí údaje potřebné pro převod peněz – částka, číslo účtu, variabilní symbol. Tyto informace jsou zároveň zaslány zákazníkovi v potvrzení objednávky na jeho email. Po provedení platby jsou peníze na účet prodávajícího připsány obvykle během 1-2 pracovních dní. Zboží je expedováno k přepravě do 2 (dvou) pracovních dnů po připsání příslušné částky (ceny zboží) na bankovní účet prodávajícího (pokud je skladem). Při převzetí zásilky od dopravce zákazník již nic neplatí. Neuhradí-li zákazník cenu zboží bez zbytečného odkladu po uskutečnění objednávky, a to ani po předchozí výzvě prodávajícího, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
 • Platební kartou online – kupní cenu uhradí zákazník platební kartou VISA, VISA Electron, Maestro nebo MasterCard. Při akceptaci platebních karet je využíváno 3D-Secure řešení. Při provedení platby je zboží expedováno zpravidla do 2 (dvou) pracovních dnů (pokud je skladem).
 • V hotovosti nebo platební kartou – při převzetí zboží v jednom ze salonu.

Zákazník je povinen zboží převzít v termínu uvedeném v kupní smlouvě či jinak určeném či dojednaném s prodávajícím. V případě prodlení zákazníka s osobním odběrem zboží delším než 7 (sedm) dnů, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, odstoupení od kupní smlouvy oznámí prodávající zákazníkovi elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

D. Reklamace a záruka zboží

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny Evellin a právním řádem České republiky.
 2. Zboží lze reklamovat u prodávajícího dle podmínek reklamačního řádu uvedeného níže.
 3. Na zboží se vztahuje záruční doba odpovídající povaze zboží. Záruční doba je uvedena na obalu výrobku a není-li záruka na obalu výrobku uvedena, pak činí 24 (dvacet čtyři) měsíců.
 4. Zákazník bere na vědomí, že s ohledem na povahu prodávaného zboží (kosmetické produkty) musí být zboží skladováno při teplotách v rozmezí 5 – 25°C.
 5. Je-li zákazníkem spotřebitel, reklamace se kromě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s přihlédnutím k upřesnění v reklamačním řádu.

E. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Odesláním internetové objednávky zákazníkem spotřebitelem dochází k uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku. Zákazník spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku ve lhůtě 14 (čtrnáct) dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo k převzetí zboží zákazníkem spotřebitelem.

Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailu na adresu lenka@evellin.cz), přičemž může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (ke stažení níže).

Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen doručit:

A. v případě zboží, které odebral osobně v níže uvedených salonech, na adresu:

 • Hotel Lázně Kostelec • Lázně 493 • Zlín – Kostelec
 • Salon Style Ostrava • Vítkovická 3079/12 • Moravská Ostrava a Přívoz
 • BM Studio Brno • Pekařská 430/54 • Brno
 • Studio Botič • Otakarova 222/11 • Praha 4-Nusle
 • tř. 8. května 16 • Olomouc
 • Michaela Lysová • Štramberská 214, 742 21 Kopřivnice • 737 042 939
 • Jarmila Slepánková • Týnecká 390, 783 73 Olomouc – Grygov • 777 031 415
 • Romana Hájková BBcos Salon • nám. 3. května 1790, 765 02 Otrokovice • 775 561 706
 • Art of make-up, Veronika Pawlasová, Makarenkova 6, 736 01 Havířov město • 777 163 866
 • Kosmetické a masérské služby Lenka Burkušová, Kovářská 1294, 698 01 Veselí nad Moravou • 605 822 824
 • Ateliér Botič,spol. s r.o. • Na Šafránce 19 • 101 00 Praha 10

B. v případě zboží, které bylo spotřebiteli doručeno prostřednictvím dopravce, na adresu: tř. Tomáše Bati 1285, 760 01 Zlín.

Rozhodne-li se spotřebitel využít práva odstoupit od smlouvy, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Prodávající vrátí zákazníkovi spolu s uhrazenou kupní cenou zboží také jím uhrazené náklady na dodání zboží, a to do výše odpovídající nákladům na dodání zboží nejlevnějším způsobem, který prodávající nabízí. K zásilce, jejímž prostřednictvím je vraceno zboží, musí být přiloženy veškeré dokumenty, včetně faktury, nebo musí být vznik kupní smlouvy jinak bezpochybně prokázán. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi spotřebiteli dříve, než mu zákazník spotřebitel zboží doručí na správnou výše uvedenou kontaktní adresu.

Zboží je spotřebitel povinen vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy, úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, v neporušeném originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní, používané či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o částku odpovídající nákladům na uvedení zboží do původního stavu a vzniklé škodě na zboží. Peníze za vrácené zboží budou spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy bankovním převodem na účet, který prodávajícímu písemně sdělí.

Vzhledem k povaze zboží nabízeného v internetové prodejně Evellin(kosmetické produkty), zdůrazňujeme, že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a zákazník je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Odstoupením od smlouvy ohledně zboží, zcela nebo částečně uhrazeného prostřednictvím bonusové poukázky, nevzniká zákazníkovi nárok na opětovné připsání bonusu v hodnotě kupní ceny vráceného zboží, resp. části kupní ceny vráceného zboží, která byla prostřednictvím bonusu uhrazena.

V případě, že zákazník využije k úhradě nákupu bonusovou poukázku, započítává se hodnota bonusové poukázky na úhradu kupních cen jednotlivých výrobků poměrně, podle poměru hodnoty bonusové poukázky k celkové ceně objednávky. V případě vrácení zboží na základě odstoupení od smlouvy, na jehož úhradu byla započtena bonusová poukázka, bude zákazníkovi vrácena pouze část kupní ceny výrobku, odpovídající jeho kupní ceně snížené o částku, která byla uhrazena prostřednictvím bonusové poukázky.

F. Ochrana osobních údajů

Společnost Evellin zpracovává osobní údaje všech svých zákazníků v souladu s právními předpisy, a to zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Více informací o zpracování osobních údajů a jejich ochraně naleznete níže.

G. Mimosoudní řešení sporů

V případě sporu z kupní smlouvy mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

H. Závěrečná ustanovení

 1. Součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou dostupné rovněž na internetových stránkách internetové prodejny Evellin na adrese https://evellin.cz a jejich platné a účinné znění je ke stažení, čímž je umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem.
 2. Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném a účinném v den odeslání objednávky.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP jednostranně změnit, přičemž text úplného znění platných VOP je prodávající povinen zveřejnit na stránkách internetové prodejny Evellin.
 4. Veškeré právní vztahy v souvislosti s kupní smlouvou či užíváním internetového obchodu Evellin na internetové stránce https://evellin.cz se řídí právním řádem České republiky a případné soudní spory z těchto právních vztahů budou rozhodovány českými soudy.
 5. Veškerá přání, podněty či stížnosti zákazníků prodávající přijímá na elektronické či poštovní adrese uvedené v části A těchto VOP v sekci „kontaktní údaje“.
 6. Orgánem státního dozoru, jemuž podléhá obchodní činnost prodávajícího, je Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu, Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 24. září 2020